Stap vooruit voor Iraanse vrouwen

Met de start van het nieuwe jaar is in Iran een maatregel van kracht geworden die een stapje vooruit betekent in het opheffen van de discriminatie tegen vrouwen. Vanaf nu zullen verzekeringsmaatschappijen in het geval van dood of verwondingen een vrouw of haar nabestaanden dezelfde schadevergoeding moeten uitbetalen als een man. Dat heeft de Iraanse minister van Justitie Gholamhosyn Elham meegedeeld. Totnogtoe kreeg een Iraanse vrouw maar de helft van de schadevergoeding van een man.