De bamboestok van de N-VA

Dit stuk verscheen in dS Avond van gisteren 10 september, waarin ik deze week elke dag de rubriek ‘De mening’ verzorg.

Heeft u ooit aan panda’s gedacht toen u Di Rupo zag? De kans lijkt me gering, maar spoedig zullen we Elio breed zien glimlachen in hun gezelschap. Morgen sluit hij in China een overeenkomst waardoor twee reuzenpanda’s tien jaar in België mogen verblijven. De panda’s verhuizen naar dierenpark Pairi Daiza bij Bergen en niet naar de Antwerpse Zoo. Die reageert ‘verontwaardigd en teleurgesteld’ omdat ze naar eigen zeggen het best is uitgerust om de panda’s op te vangen.   Lees verder

Column ‘De Morgen’: Geachte mijnheer Di Rupo,

Afgaande op het stormpje van verontwaardiging, gegniffel en stiekem leedvermaak dat door de Vlaamse huiskamers trok toen u aankondigde dat u de staatsuitgaven zal terugdrinken, denkt u misschien dat Vlamingen een hoogst amoureuze relatie hebben met de Nederlandse taal. Dat hun hart bloedt als iemand de klanken fout uitspreekt of de woorden niet in de juiste volgorde aan elkaar plakt.

Laat me u geruststellen: met de liefde van de gemiddelde Vlaming voor de Nederlandse standaardtaal is het vaak nogal pover gesteld. Lees verder