Opinie ‘De Morgen’: Pinkstermaandag, en andere katholieke onzin

Lees hier de reactie van Wouter Beke op dit opiniestuk

Katholieke feestdagen moeten dringend geseculariseerd worden

Er is geen katholieke feestdag waarop mij niet deze gedachte overvalt: Jezus slaakt een zucht of Maria laat een traan en ik kan geen krant lezen, een vroege trein halen, mijn internetabonnement wijzigen of prei voor mijn soep kopen. Zondag dalen de vurige tongen over Jezus’ apostelen neer, en daar zullen we het op Pinkstermaandag weer hebben: doodse stilte buiten en het gevoel dat je twee keer de saaiste dag van de week, de zondag, moet doorstaan.

Gelukkig leven we in een land waar de scheiding van kerk en staat geldt, maar de praktijk ziet er soms anders uit. Anders waren vrijzinnigen niet verplicht om vakantie te nemen op dagen waarop, ik herhaal, Jezus een zucht slaakte of Maria een traan liet. Het is niet verkeerd dat mensen verplicht vrijaf krijgen, maar waarom moet dat nog steeds gebeuren wanneer Jezus in zijn kribbe ligt, sterft aan het kruis, veertig dagen later ten hemel vaart, en drie maanden later wordt gevolgd door zijn moeder? Net die feestdagen zijn waarschijnlijk een van de weinige elementen die Vlamingen de katholieke kerk nog met enige minzaamheid doen bekijken. Of nee, wacht, ik vergis me. Er zijn natuurlijk ook de eerste en plechtige communie, die rond deze tijd worden gevierd – momenten waarop Vlaanderen behoorlijk massaal vergeet dat het amper nog in een kerk komt. Dan negeren tienduizenden voor het gemak, de show, de witte ingehuurde partytenten en de chique kinderkledij dat ze in werkelijkheid niet meer geloven dat daar ergens in de hemel een God en een hiernamaals is, want ‘je kind kan je toch niet buitensluiten’.

Onlangs trok Etienne Vermeersch, een van mijn helden, in Reyers Laat van leer tegen Wouter Beke en CD&V, een partij die op zich een aanfluiting is van de scheiding tussen kerk en staat en uit naam van de C in haar naam verzet aantekent tegen euthanasie voor kinderen. ‘Ik ben nu 78 jaar,’ zei Vermeersch. ‘Ik heb misschien nog een paar jaar te leven. Als CD&V de vorige wet op euthanasie zal bestrijden, besteed ik er de rest van mijn leven aan de boer op te gaan om ervoor te zorgen dat CD&V binnen enkele jaren niet eens meer aan het quorum komt. Ze zijn al geëlimineerd in Antwerpen en Gent, wel, we zullen ze overal elimineren.’ Mijnheer Vermeersch, ik bied me spontaan aan om mee met u de boer op te gaan, als jong en oud(er) vrijzinnig samen.

Wouter Beke zou zijn geloof moeten thuislaten als hij politieke beslissingen neemt, en het wordt hoog tijd dat onze feestdagen geseculariseerd worden. Laten we bijvoorbeeld op 21 maart vieren dat de lente begint, of op 10 december dat de Verklaring van de Rechten van de Mens werd ondertekend. Ik roep ook, ter compensatie van alle katholieke onzin die ons land eeuwen heeft geteisterd, op tot een feestdag voor vrijzinnigen. Die kunnen we vieren op 2 mei, de geboortedag van Etienne Vermeersch – een man die hopelijk nog meer dan een paar jaar te leven heeft en die we niet genoeg kunnen prijzen nu hij nog bij ons is.

Dit opiniestuk verscheen in De Morgen van 26 mei

16 gedachtes over “Opinie ‘De Morgen’: Pinkstermaandag, en andere katholieke onzin

 1. deredactie.be – OPINIE
  home > Opinie & blog
  Niet Pinksteren!
  28 / 05 / 2012
  Sinds jaar en dag hoor ik rond Pinksteren iemand in de (Franstalige) media vurig pleiten om de religieuze feestdagen af te schaffen. Totnogtoe in de woestijn. Ongeacht de oorsprong blijft de extra verlofdag blijkbaar voor de meesten toch nog een geschenk.

  Maar nu we praktisch alle dagen horen dat we meer en langer gaan moeten werken, of misschien terug wat minder lang leven, klinkt die stem nog luider. En ook in Vlaanderen wordt het debat om de religieuze feestdagen af te schaffen of te vervangen stilletjes op gang getrokken.

  Geest

  Het is ook opvallend dat vooral Pinksteren onder vuur komt te liggen. Pinksteren is dan ook al geen gemakkelijk feest en velen weten niet goed (meer) wat ze zich daarbij moeten voorstellen. Met Kerstmis heeft immers bijna heel de wereld nog bomen en bollen en lichtjes en muziek en gezelligheid en zelfs vrede. Met Pasen klokken en eieren en chocolade en misschien hoop. Maar Pinksteren? Het lijkt wel het feest van een geest die zich enkel bekommert over de bezettingscijfers in de horeca. Maar, als er dan toch christelijke feestdagen afgeschaft moeten worden, laat het dan net niet Pinksteren zijn!

  Zijn we na de recente voorvallen van bijna grenzeloze en steeds meer grimmige agressie niet op zoek naar wat veilige geborgenheid in onze multiculturele maatschappij? Neemt de schrik niet toe voor een samenleving waar terug Babylonische spraakverwarring heerst en de vele gemeenschappen elkaars taal niet meer verstaan, laat staan naar elkaar luisteren? Stuiten we niet op een groeiende maar ook eindige onmacht om zelfs met een escalatie van blauw op straat het land op poten te houden en horen we niet toenemend de vraag naar waarden en persoonlijke verantwoordelijkheid? Tegelijkertijd wordt het oorverdovend stil als we die waarden concreet moeten inkleuren. Als christenen dan een evangelische invulling geven van die waarden, klinkt er langs vele kanten plots wel protest.

  Vurige tongen

  Net het Pinksterverhaal lijkt me hierin erg aanstekelijk en de moeite waard om te herontdekken. Misschien even het verhaal in herinnering brengen. Nadat Christus zijn leerlingen definitief had verlaten en na een periode van grote angst bij die leerlingen, vatten ze uiteindelijk de moed om de Blijde Boodschap te verkondigen. Dit bovendien in een volkomen vernieuwde geest die brak met het oude systeem. Ze maakten bij die verkondiging geen enkel onderscheid tussen rang en stand, volk en natie, taal en cultuur.

  Dat is de wezenlijke en tegelijk ook concrete betekenis van Pinksteren. Ontstond er over culturen heen geen groot begrip en eensgezindheid? Maar belangrijker nog: werden de menigten niet door een groot verhaal van hoop bewogen? Niet door uitwendige ordehandhaving, maar door de warmte van de ‘vurige tongen’. Een eigen energie die mensen de moed geeft om bruggen te slaan, om breder dan in hokjes te denken, om te durven uitkomen voor wat waar en goed is in hun ogen en daarin alle mensen insluit.

  Misschien alleen al daarom blijft Pinksteren best een universele Hoogdag. Zeker niet alleen voor christenen, maar voor alle mensen van goede wil.

  Bernard Spitz

  (De auteur is arts-hoogleraar in Leuven)

 2. Geachte mevrouw De Craemer,
  Toen ik dit artikel in de morgen las kon ik het niet meer eens zijn met u!
  En aan al diegene die dit artikel onverdraagzaam vinden: na bijna 2000 jaar is het voor ons eens tijd om onverdraagzaam te zijn ten opzichte van al de gelovigen die onze meningen altijd brutaal de kop hebben ingedrukt!

 3. Pingback: CD&V-voorzitter Wouter Beke reageert | Ann De Craemer

 4. Als niet-gelovige maar tegelijk ook als door het personalisme geïnspireerde persoon, kan ik alleen maar zeggen dat u blijkbaar niet weet waar het over gaat bij CD&V. Men is niet tegen het euthanaseren van kinderen, men heeft niet al die feestdagen zelf bedacht, en er zijn er bestaan ook niet-religieuze feestdagen. Men scheidt kerk en staat sinds de oprichting van de CVP in 1945, maar gelooft u echt dat religieus geïnspireerde mensen die inspiratie niet meenemen naar hun politiek denken? Trouwens, als vrijzinnige zou u zeker moeten weten dat een argument beoordeeld wordt op haar waarde, en niet door de achtergrond van de persoon die het argument brengt. U maakt hier helaas een aantal punten die niet stroken met de werkelijkheid, en die zijn ingegeven door een gesloten houding tav. een bepaalde partij en gelovige mensen. Geen wonder dat u niet tot een beter begrip van de zaken komt. Dit opiniestuk is vooral een bevestiging van een aantal vooroordelen, die nergens bijdragen aan het samen leven.

  • men scheidt kerk & staat… maar effe de andere kant opkijken als de koning de eutanasiewet niet wil ondertekenen is in mijn ogen effe spitsvondig de kerk & staat NIET scheiden???

 5. Christendemocratie staat niet gelijk aan katholicisme, en evenmin zijn christendemocratische waarden inherent christelijk of katholiek. ze zijn in de eerste plaats menselijk. Het is niet omdat het christendendom ze zoveel eeuwen geleden geclaimd heeft, dat ze enkel behoren aan het christendom. Ik ben een christendemocraat, maar dat wil niet zeggen dat ik katholiek of christelijk ben. Ik beschouw mezelf als een agnost. Een beetje nuance siert, maar ik vind geen nuance terug in uw stuk.

  Tevens vraag ik mij af wat de bronnen van u en de heer Vermeersch zijn. CD&V stelt zich helemaal niet zo conservatief op als u laat uitschijnen wat euthanasie, scheiding tussen kerk en staat en andere ethische onderwerpen betreft. Welke christendemocraat pleit ervoor om de kerk meer macht te geven in het staatsbestel? Ik moet de eerste contemporaire CD&V’er die dat zegt gemist hebben dan. Heel uw stuk komt naar mijn mening nogal onverdraagzaam over.

 6. “Christelijke” feestdagen bestaan niet. Kerstmis, Pasen, Pinksteren, … zijn van Oud-Germaanse of, zo men wil, “heidense” oorsprong, met een dun christelijk laagje erover. De kerstboom, de paashaas e tutti quanti zijn voor-christelijke symbolen uit de Germaanse mythologie. Overigens bestaan er reeds seculiere feestdagen (11 november, 1 mei, 21 juli).

  • Inderdaad zijn er verschillen in “feestdagen” & of deze nu zuiver “christelijk” of “oud-germaans” zijn maakt mij niet zo heel veel uit, maar erger vind ik dat men tracht de geschiedenis te verdraaien… zoals er in Antwerpen van Patrickske & z’n sossen nergens nog een kruis mag staan op de tekeningen van de heilige sint die ons het speelgoed voor de kindjes brengt??? Dat het een bisschop in Myra was in de 4e eeuw mag niemand weten!!! Het verhaal van de goede man die kansloze kinderen hielp mag geen religieuze achtergrond hebben??? Scheiding van kerk & staat & … onderwijs??? De waarheid aub!!!

 7. Toen mijn zoontje geboren werd, was dat de dag dat het pedofilieschandaal in de kerk uitkwam…toen maar beslist dat we ons kind niet zouden laten dopen…Inderdaad, ook ik was even bang hem ‘buiten te zullen sluiten’ zoals u schrijft. Maar ik had al geen voeling meer met de kerk en dit was helemaal een signaal er voorgoed afstand van te doen. Nu verzinnen we wel een alternatief feestje met onze eigen invulling! Tegen zo’n lang weekend heb ik overigens niks…Maar er zijn hier inderdaad wel een hoop vage feestdagen, waarvan je je afvraagt waarom er een vrije dag aan vastzit. Interessant artikel!

 8. Groot gelijk, Ann DC. Heb mezelf ook al dikwijls afgevraagd waarom mensen moeten verplicht worden om stil te staan bij zaken waar ze allang geen voeling meer mee hebben. Die vrije, en in de meeste gevallen betaalde, dag is ongetwijfeld doorslaggevend om de massale berusting te verklaren. Ook in eigen omgeving gaat het niet anders. Mijn kleinzoon heeft vorige donderdag zijn communie gedaan, hoewel de ouders de rest van het jaar geen kerk vanbinnen zien en hun levensstijl ver af staat van wat de kerk predikt. Als stamhoofd mag ik dan wel denken dat ik enige autoriteit heb, ze doen ‘hun’ goesting en ter wille van de lieve vrede gaat grootvader ook even aan de barbecue. En hoopt dat de kleinkinderen met de jaren luisteren naar de grijze ouderling en tot inkeer komen. Groeten en dank.

  • Ja, berusting, dat is het juiste woord. Mensen worden betaald en hebben vrijaf en dus maalt niemand er om. Ik ben niet tegen betaalde feestdagen, zeker niet. Maar koppel ze aub los van heiligen die dat allang niet meer zijn – en het althans voor mij nooit waren.

 9. Daar heb je wel een punt. Ook als niet-vrijzinnige ben ik het met je eens. Andersdenkenden de vrije keuze laten, da’s pas respect tonen. Dit realiseren zou een stap vooruit zijn naar een een open en multiculturele samenleving.

 10. “Doodse stilte buiten en het gevoel dat je twee keer de saaiste dag van de week, de zondag, moet doorstaan”? Voor welk dorp heb jij gekozen? Er bestaat ook een Vlaanderen waar joden, hindoes en moslims die dagen gewoon voor vertier zorgen – ken je de stad Antwerpen nog niet, bijvoorbeeld? Welkom! Maar toon daar dan svp wel een beetje respect voor al die mensen die wèl geloven dat er belangrijker zaken zijn dan die vroege trein of dat internetabonnement.

 11. Beste mevrouw De Craemer,
  Ik heb net uw artikel gelezen, en ben het als vrijzinnige grootendeels met U eens. Toch wou ik even vermelden dat er al een feestdag voor vrijzinnigheid/humanisme bestaat, nl. 21 juni, en dat er op die dag ook diverse activiteiten worden georganiseerd.
  Hier vindt U meer info : http://www.belgamediasupport.be/pressrelease/detail.do?pressId=12486
  http://www.h-vv.be/21-juni-viering-internationale-dag-van-het-humanisme-in-het-VOC-te-Antwerpen
  Groet,
  D. Nauwelaers

Reacties zijn gesloten.