Joden vieren vandaag ‘Perzisch’ feest Poerim


© Ariel Schalit/AP

Israël en Iran gunnen elkaar vandaag het licht in de ogen niet, maar het was ooit anders. Vandaag (en gisteren) vier(d)en joden het feest van Poerim. Het uit het Oudperzisch afkomstige woord ‘poer’ betekent ‘lot’, reden waarom Poerim ook wel het Lotenfeest wordt genoemd.

Op dit feest herdenkt men in het jodendom dat op deze dag(en) het lot van het Joodse volk, dat in de vijfde eeuw voor Christus in ballingschap leefde in het Perzische Rijk, een wending nam en het van uitroeiing werd gered. Dit wordt beschreven in het verhaal van Est(h)er dat in het gelijknamige boek uit de Tenach staat beschreven. De Perzische koning Xerxes had de Jodin Ester (haar Hebreeuwse naam was Hadassa) tot vrouw genomen en daarmee werd zij ook koningin. Haar neef en pleegvader Mordechai was ter ore gekomen dat de Perzische antisemitische hoveling Haman een complot aan het smeden was om de Joden uit te roeien. Haman had daarvoor naar Perzisch gebruik door middel van een lot bepaald op welke dag hij dit wilde doen. Mordechai deelde dit aan Ester mee en dankzij haar hoge positie wist zij dit aan haar gemaal de Perzische koning over te brengen zodat er op tijd tegenmaatregelen konden worden genomen. Het resultaat was dat Haman met zijn zoons en verdere trawanten zelf ter dood werd gebracht en deze potentiële doemdag voor de Joden veranderde in een feestdag.

Op de avond voor Poerim en op de dag zelf wordt het boek Esther gelezen. Om Hamans naam uit te wissen maakt men kabaal op het moment dat Hamans naam bij het voorlezen genoemd wordt. Dat gebeurt meestal met een ratel of anders met boegeroep of stampen. Er worden speciale driehoekige koekjes gegeten (lijkend op de hoed van Haman). Ze worden Hamansoren genoemd. Verder is het traditie om je met Poerim te verkleden. Meestal als een van de historische figuren uit het verhaal van Esther of anders een andere historische figuur uit de bijbel. Tegenwoordig zijn allerlei hedendaagse verschijningen als cowboy, bruid, chassied of indiaan ook gebruikelijk.

Op de site van The Guardian zijn vandaag prachtige foto’s te zien van Joden die het feest vieren. Ook in Antwerpen wordt het ‘Joodse carnaval’ gevierd.

bronnen: Wikipedia, shalomgemeente.nl