Katholiek Tielt leert bij (een beetje)

De pen kan machtig zijn. Een maand geleden schreef ik op deze site een artikel over een expo over de Tieltse dekens in de decanale Sint-Pieterskerk, waarin Leopold Lefebvre, een overleden voormalige deken die vrouwen seksueel misbruikte, voorwaar werd verheerlijkt – over zijn misdaden, die hij trouwens bekende, werd hoegenaamd niets vermeld.

Twee weken geleden kreeg ik een mail van Norbert Bethune, de voormalige Tieltse priester die al in de jaren ’90 het misbruik van Lefebvre aanklaagde en in 1992 geschorst werd door het bisdom omdat hij wilde trouwen met zijn vriendin. Ik had nooit eerder contact met Bethune, maar hij mailde om me te zeggen dat hij erg had genoten van mijn boek, en zo al googlend bij mijn artikel over de expo was gekomen, waar hij nog geen weet van had.

Hij trok na het lezen van het artikel aan de alarmbel, en vandaag las ik tot mijn verrassing in Het Nieuwsblad dat een deel van de de panelen over Lefebvre verwijderd zijn, nadat Bethune en ook de slachtoffers het bisdom wezen op de schandelijke situatie.

Goed dat er werd ingegrepen. En voor mij vooral een bewijs, in alle onbescheidenheid, dat ik gelijk heb wanneer ik in Vurige tong katholiek Tielt aanklaag: konden deken Filiep Callens en het hele stadsbestuur echt niet eerder beseffen dat je zoiets gewoon niet doet?

En voor er criticasters klaarstaan om te zeggen dat ik dan maar moet weggaan als sommige aspecten van de mentaliteit alhier me ergeren: nee, dat doe ik niet. Niet ik, maar de mentaliteit moet veranderen, en als mijn boek daar misschien maar 1 procent toe bijgedragen heeft, dan is dat één van de redenen waarom ik een gelukkige schrijver ben.