Glorie, glorie, hallelujah voor de Tieltse dekens

De tentoonstelling ‘De dekens van het district Tielt en het decanaat Tielt’ zou normaal gezien maar tot 4 september lopen, maar is – wegens groot succes allicht, of misschien net niet; wie zal het zeggen, op sommige vragen weet alleen God het antwoord – verlengd tot 20 oktober. Het is naar aanleiding van het zilveren priesterjubileum van EH Deken Filiep Callens dat de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Tielt in samenwerking met het stadsbestuur deze tentoonstelling organiseerde. Daarnet dacht ik: laat ik maar eens een kijkje gaan nemen – in het hol van de leeuw kom je altijd tot hernieuwde inzichten. En voorwaar, dat bleek ook zo.

Zo ontdekte ik dat eredeken van Leopold Lefebvre (1913-2007), die jarenlang psychiatrische patiëntes in het St. Andriesziekenhuis van Tielt seksueel misbruikt heeft, eigenlijk een heilig man was. Jaja, zo zien de inrichters van de tentoonstelling het althans, en zij hebben, zo staat in de folder die bij de tentoonstelling hoort ‘veel tijd en opzoekingswerk’ aan de expo besteed. Over het misbruik natuurlijk geen woord – de dienaren van God weten wanneer ze moeten zwijgen. Wel is er onder meer de tekst te zien die deken Lefebvre schreef toen hij vijftig jaar priester was:

‘Priester-zijn is vriend zijn van de mensen en hen leren hoe ze allen broers en zusters zijn van elkaar’: het staat er écht. Lefebvre werd in 2007 begraven met de titel ‘eredeken van Tielt’, terwijl toen al bekend was dat hij schuldig was aan seksueel misbruik.

Verder ontdekte ik dat Gaby Buyse, mijnheer de gepensioneerde deken van Tielt die ook een gastrolletje speelt in mijn boek, in het verleden wel eens tot een moment van zelfbespiegeling is gekomen. Zo zag ik op de tentoonstelling dit artikel over mijnheer de gepensioneerde deken:

Hij was eigenlijk niet in de wieg gelegd om priester te worden. Dat, mijnheer de deken, wisten we in Tielt al langer dan vandaag.

Enfin, nog tot 20 oktober, dus, met ‘dank aan het stadsbestuur Tielt voor de logistieke steun’. En o ja, straks ook te koop:

Het boek is er nog niet, maar nog even geduld, dus. In afwachting kan u mijn Vurige tong lezen. Een prima, gedegen handleiding die u een andere blik biedt op deze tentoonstelling.

Praktisch: ‘De dekens van het district Tielt en het decanaat Tielt’, nog tot 20 oktober, St-Pieterskerk, Krommewalstraat, Tielt. Inkom gratis. Een centje in het offerblok is echter welkom: de kerkfabriek van Tielt heeft het met slechts 5,6 miljoen euro voor de periode 2008-2013 zwaar te verduren.