De Drie Koningen kwamen uit….Iran

magi1

De Drie Koningen kwamen uit…Iran, jazeker. Caspar, Melchior en Balthasar, de drie Wijzen die de helderste ster aan de hemel volgden en Jezus als pasgeboren koning der Joden gingen begroeten, kwamen volgens het evangelie van Matteüs uit het Oosten. Wat veel minder mensen weten, is dat ze volgens de mondelinge overlevering naar Bethlehem vertrokken vanuit het oude Perzië, meer bepaald vanuit Kashan. Van dat verhaal zijn geen schriftelijke bronnen gevonden, maar sommige historici vinden het in elk geval aannemelijk: de drie Wijzen zouden zoroastrische priesters of magis geweest zijn, en een mogelijk bewijs voor hun Perzische herkomst is dat ‘de aanbidding door de Wijzen’ in het Engels ‘the adoration of the Magi’ luidt.

Kashan was een van de steden die op de Trans-Iraanse Spoorlijn ligt en die ik dus bezocht tijdens mijn reis in juni 2009, zoals beschreven in Duizend-en-één dromen. Een reis langs de Trans-Iraanse Spoorlijn.